Over ons

HI Art staat voor Human innovator Art en is een activiteit van Human innovator welke een handelsnaam van Inspired People Work B.V. is.
HI Art is ontstaan binnen Human innovator waarin Bewustwording en Her-Inneren wie wij Wezenlijk Zijn centraal staat. De Kunst-Werkjes en knuffelpopjes Pitje Organite van HI Art worden door Jolande Pit gemaakt vanuit Bron Frequentie. Het zijn energiedragers die uitnodigen tot de Her-Innering van de Bron in onszelf.
Jolande Pit

Mijn passie is mensen Her-Inneren en Bekrachtigen in wie wij Wezenlijk Zijn.

Mijn Kernwaarde is Energie Hoog houden. Dit geef ik op verschillende manieren vorm in mijn leven. Het is de reden waarom ik Hier en Nu ben op aarde. Een brug zijn tussen het oude (matrix) en het nieuwe (voorbij de matrix) is  mijn kwaliteit als Arcturian Holographic Player. Dit avontuur samen met jou herkenbaar en praktisch toepasbaar maken in het dagelijks leven is mijn talent.

Creatief zijn met naald en draad is mij bekend, maar met potloden en de verfkwast was begin 2018 een nieuwe ontdekking voor mij. Afgestemd op mijn Wezenlijke Zelf ontstaan de Kunst-Werkjes. Het is elke keer weer een verrassing hoe het eind resultaat eruit komt te zien. Het proces heeft mij geleerd geduld te beoefenen en controle over de uitkomst los te laten, volledig in Vertrouwen Zijn. Laag voor laag wordt de Energie en het Beeld opgebouwd, voorbij mijn Denken, voorbij mijn Oordeel. Het is een Creatie vanuit Bron.

Niek van Duivenbooden

Ik ben een combinatie van visionair, verbinder, onderzoeker, coach, trainer, facilitator en inspirator. Van daaruit spreek ik mensen aan op hun veelzijdigheid en is het mijn passie om mensen te begeleiden hun Wezen in te zetten om hun eigen leven in deze dimensie vorm te geven in verbinding met anderen gericht op doelen die voorbij het ego gaan. Indien van toepassing voor jou, draag ik bij aan het Human innovatie proces middels een inspirerende ont-dekkingsreis waarbij ik weer andere invalshoeken gebruik dan Jolande.

Mijn creativiteit is in de loop van mijn leven verschoven van tekenen, vooral de natuur, naar het creëren van digitale zaken zoals onze websites en onze software tool om synergie & allignement in kaart te brengen binnen Ontwikkelingssamenwerking. Naast mijn werk binnen Human innovator, ben ik dan ook met name actief om Synergie & Allignement te creëren binnen Ontwikkelingssamenwerking met mijn bedrijf Trimpact.
Mijn rol binnen HI Art is op de achtergrond, Jolande ondersteunen in haar werk en met deze webwinkel.