Contactgegevens & Disclaimer

Contactgegevens
Bezoekadres (op afspraak): Inspired People Work, Albert Einsteinweg 4, 8501 XE Joure
Postadres:                            Postbus 42, 8520 AA St. Nicolaasga
Telefoon:                               nul-zes-44511860
Contact Email:                      welkom {at} humaninnovator . nl              
Handelsregister:                   66040485
BTW-nummer:                      8563.70.058.B.01


Disclaimer voor Human innovator / HI Art
HI Art is een activiteit van Human innovator en dat is een handelsnaam van Inspired People Work B.V. (KvK 66040485), hierna te noemen HI, verleent u hierbij toegang tot www.hi-art.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. HI behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
HI spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De getoonde kunstwerkjes kunnen vertekend worden door de foto op de website en/of hoe deze foto op je beelscherm overkomt. Mocht je twijfelen dan is het altijd mogelijk een afspraak te maken om de kunstwerkjes en knuffelpopjes te zien met eigen ogen en te voelen met eigen haart. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van HI.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met HI.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HI nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten / Copyright
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de produkten in de webwinkel liggen bij Inspired People Work B.V.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Inspired People Work B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Human innovator en Pitje Organite zijn geregistreerde handelsnamen in de Benelux.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.