HI Sessie per telefoon

HI Sessie per telefoon of Skype

Het is zeer goed mogelijk om een Innovatie sessie van Human Innovator per telefoon of Skype te doen. Dit kan zowel een Eerste Innovatie Sessie en een kortere Vervolg Innovatie Sessie zijn (de laatste is uitsluitend mogelijk na een Eerste Innovatie Sessie). Deze sessie dient vooraf betaald te worden via bankoverschrijving of via Ideal en kan hieronder besteld worden. Je kunt zelf kiezen voor de duur van de (vervolg) innovatiesessie. Meer praktische informatie hierover vind je HIER. Nadat we je betaling ontvangen hebben, nemen we contact met je op voor een afspraak.

Bestel mogelijkheden
De kostprijs die aangegeven staat voor deelname zijn voor particulieren inclusief de BTW.

Voor ZZP'ers die de factuur op het bedrijf krijgen geldt de aangegeven kostprijs plus een meerprijs en exclusief 21% btw. In het bestelproces worden de meerkosten en de btw automatisch doorgerekend. ZZP'ers kunnen deze kosten namelijk als bedrijfskosten opvoeren en de BTW verrekenen i.t.t. particulieren. Voor MKB bedrijven (Besloten Vennootschappen) hanteren wij een offerte op maat met prijsopgave, neem hiervoor contact met ons op.

In het bestelproces maak je een keuze voor de datum en of je deelneemt als particulier of ZZP'er. Er komt vervolgens automatisch een pop-up met de kosten, zodat je met jouw keuze weet wat deze zijn.

Wanneer je een account aanmaakt kun je als ZZP'er je bedrijsnaam opgeven. Je hoeft geen btw nummer in te vullen, tenzij je bedrijf in het buitenland is gevestigd. Wanneer je bedrijf in het buitenland is gevestigd maak dan een account aan en vul daarin je btw (VAT) nummer. De btw wordt dan automatisch niet gerekend.

HI Session per Skype

It has proven to be possible to do an Innovation session of Human Innovator by telephone or Skype. This concerns both a First Innovation Session and the shorter Follow Up Innovation Session (the latter is only possible after a First Innovation Session). This session has to be paid in advance via bank transfer or via Ideal (NO creditcard nor PayPal possible) and this can be ordered bellow. You can choose the duration of the (follow-up) innovation session. You will find more practical information about this HERE. After we have received your payment, we will contact you for an appointment.

Ordering options
The cost indicated for the telephone innovation session is inclusive of VAT for private individuals.

For self-employed persons who receive the invoice at the company, the indicated cost price plus an additional cost and excluding 21% VAT applies. In the ordering process, the additional costs and VAT are charged automatically. Self-employed people without employees can declare these costs as operating costs and settle the VAT for private individuals. For small and medium-sized companies (private companies) we use a customized quotation, please contact us.

In the ordering process you make a choice for the date and whether you participate as a private individual or self-employed person. There will then be a pop-up with the costs, so that you know what these are with your choice.

When you create an account, you can enter your company name as a freelancer. You do not have to enter a VAT number unless your company is located abroad. If your company is located abroad, create an account and enter your VAT number. The VAT is then automatically not calculated.