Human innovator Belevenis

Mede voortkomend uit ons boek geven wij regelmatig, op locatie door het hele land, Human innovator Belevenissen met als uitgangspunt Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens.

Wat is een Human innovator Belevenis?
Aan de hand van een thema en de vragen c.q. behoeften van de deelnemers aan de HI Belevenis gaan we met elkaar in gesprek. Hierin delen wij onze kennis en informatie, voortkomend uit ons Zelfonderzoek, met de intentie de toepasbaarheid hiervan in het dagelijks leven naar voren te halen. Wij kunnen dieper ingaan op onderwerpen uit ons boek zonder dat het boek bekend verondersteld wordt. Hierbij spelen wij ook in op de actualiteit en zijn we gericht op de praktische toepasbaarheid en bekrachtiging van HartBewustZijn in het dagelijks leven. Iedereen draagt hieraan bij. Het is dan ook een evaringsgerichte belevenis die voorbij de behoefte van het brein gaat om enkel (nieuwe) informatie te verzamelen dan wel te herordenen.

Wat kun je verwachten?
Een geanimeerde bewustmakende middag of avond waarin HartBewustZijn de drager is. De onderwerpen die vanuit de groep naar voren worden gebracht bekijken we vanuit verschillende invalshoeken. Het geheel wordt omlijst met praktische voorbeelden, uitleg en de aanmoediging (bekrachtiging) jouw Ware Zelf te laten zien en te leven in jouw dagelijks leven. Het is een Belevenis die uitdagend, bevrijdend en transformerend kan zijn.

Jolande en Niek ondersteunen sinds 1999 samen de transformatie van mensen en organisaties, van functionaliteit naar het HartBewustZijn leidend laten zijn. Zij hebben in 2022 hun boek hierover zelf gepubliceerd, waarin zij de oude situatie in het licht hebben gezet en de diverse acties om veranderingen te initiëren beschreven staan. Door begrip en voelen kan hiermee een stap gezet worden richting Eerherstel van de Mens zoals die van Oorsprong is.
Samen staan zij bekend om hun heldere no-nonsense verhaal en duidelijke uitleg vanuit het dagelijks leven met persoonlijke voorbeelden. Soms confronterend, soms lichtvoetig en met humor delen zij in deze interactieve lezing hun informatie en ervaringen en gaan ze graag in gesprek met het publiek.  Iedereen is dan ook van harte uitgenodigd bij te dragen met vragen en/of eigen wijsheid passend binnen het thema van deze ont-moeting.

Zij werken graag samen in co-creatie met afgestemde mede-creators (bedrijven en/of particulieren) om samen de lezing te organiseren op hun locatie. Dit kunnen lezingen zijn in grotere groepen in een zaal, maar ook in een kleinere setting, zoals een keukentafelgesprek of huiskamerbijeenkomst bij iemand thuis of in een setting die de mede-creator leuk en geschikt lijkt. Dit maakt mede elke lezing een unieke ont-moeting met elkaar.

Resoneert dit met jou en wil jij een lezing bijwonen? Kies dan uit de onderstaande mogelijkheden om een ticket te bestellen.

Lees hier meer over ons boek Eerherstel van de Oorspronkelijke Mens, leef het HartBewustZijn in jouw dagelijks leven.